tisdag 2 november 2010

Sydöstra Dalsland

Dalaborg, en ruin från en borg som var i bruk 1304-1430.

Bitvis är det tätt med verk, ändå står de i tydliga små grupper om 2, 3 eller 4 verk.

Flera verk höll på att byggas när vi besökte området.

I dagarna besökte projekt Vindkraft & Kulturmiljö slättbygden kring Frädefors/Brålanda/Mellerud i sydöstra Dalsland. Området har en hög uppodlingsgrad och verken syns på långt håll. De är grupperade i små grupper om 2-3 verk i varje grupp. I området finns alla storlekat av verk representerade, allt ifrån små hushållsverk på knappt 10 m höga torn till jättar med en navhöjd på lite drygt 100 m. Att det finns så stor variation i verkens storlek ger landskapet ett lite plåttrigt intryck. Höga och än högre verk står huller om buller. Rotorbladen snurrar i väldigt olika takt på de olika verken, vilket fångar blicken. Landskapet blir ganska svårläst med den rådande etableringsstrategin.

Den kanske viktigaste fornlämningen i området är Bolstad RAÄ 35:1, en medeltida borg som gick under namnet Dalaborg. Borgen bygdes 1304 och brändes ner 130 år senare under Engelbrektupproret. Borgen undersöktes arkeologiskt på 1930-talet och vårdas av länsstyrelsen. På 1990-talet förstärktes murarna. Från området kan man inte se några vindkraftverk, teoretiskt sett är det endast vindens sus i träden och vattnets kluckande som skulle höras på denna plats. Så är det nu inte. Tystnaden, eller snarare de naturliga bakgrundsljuden, störs av vinandet från ett vindkraftverk som ligger dryga kilometern bort. Ljudet är inte påtagligt, men det är lätt att uppfatta. Att platsen använda är uppenbart, stigarna är väl upptrampade och där finns åtskilliga bänkar och grillplatser som antyder att området fungerar som festplats sommartid.

StämningsbilderVilken vindkraftpark är mest välkomnande?Man kan hantera en vindkraftetablering på många sätt, såväl i projekteringsstadiet som när den finns på plats. På bilderna ovan finns två olika exempel på skyltning inom två olika parker. Vilken kan man förvänta får störst acceptans av förbipasserande och boende i lokalmiljön?

Lågbudgetmontering?


Är mobilkranen för dyr får man ta det som står till buds....