måndag 12 april 2010

Nytt och gammaltDet är allmänt vedertaget att hårt industrialiserade landskap lättare kan inkorporera vindkraftverk än ålderdomliga opåverkade landskapsutsnitt. I hårt exploaterade landskap kan vindkraftverk till och med förstärka den historiska dimensionen i landskapet.
Väröhalvön strax norr om Varberg är mycket hårt exploaterad. Där ligger såväl Ringhals kärnkraftverk som Värö bruk (Södra cell Värö). Det sistnämnda är ett sulfatmassabruk. På udden har man nyligen uppfört en handfull vindkraftverk. Läget är bra, vindtillgången till fyllest vilket inte minst märks genom att det finns flera gamla väderkvarnar i trakten. Genom att vindkraftverk har uppförts minskar industribyggnadernas dominans i miljön och vindkraftverken påminner om att det finns andra resurser att utnyttja. Kraftverken återknyter också till de gamla möllorna i bygden, vilket kan ses som en förstärkning av ett av traktens kulturmiljömässiga karaktärsdragNy medarbetare

Nu kan vi stolt avslöja att vi hittat en ny biolog till projektet. Leif Björkman var dessvärre föranledd att hoppa av men har nu ersatts av Örjan Hill (Hill kulturhistorisk forskning).

Örjan har stor erfarenhet av att skriva på uppdrag, bland hans fina alster märks kanske De gamle och skogen allra tydligast. Örjan lever och verkar framför allt i skogsbygd, han arbetar med såväl privatpersoner som skogsbolag och länsstyrelsen som uppdragsgivare. I samband med en satsning på fornlämningar i skogsmark gjordes en film om kulturmiljöhänsyn i skogsbruk, i flera klipp figurerar Örjan, men ett om biologiskt kulturarv kan särskilt framhållas.