onsdag 20 februari 2013

Nästan i mål

Nu är projektet nästan i mål. Fick just korektur på bilagan till rapporten. Skall få korr på själva rapporten också och när jag godkänt det så läggs det ut på nätet.