måndag 25 mars 2013

Aktuellt: Rapport & rapportbilaga!


Vi har tidigare nämnt att rapporten finns ute för nedladdning. Nu vill vi framhålla att även bilagan är tillgänglig. Här hittar ni dem som pdf filer:
Rapport (2,5 mb)
Bilaga med tematiska fördjupningar (11 mb)

fredag 22 mars 2013

Slutrapport Vindkraft & Kulturmiljö

Nu fick jag precis besked om att slutrapporten frö projektet finns att ladda ner från Naturvårdsverkets hemsida. Du hittar den här.

onsdag 20 februari 2013

Nästan i mål

Nu är projektet nästan i mål. Fick just korektur på bilagan till rapporten. Skall få korr på själva rapporten också och när jag godkänt det så läggs det ut på nätet.