onsdag 24 februari 2010

Accept

En reviderad version av debattartikeln om preparatsvärde har nu accepterats av Fornvännens redaktion. Begrepp som preparatsvärde, pietetsvärde och bruksvärde brukar tas upp i kulturmiljödelen av MKB-er och liknande underlag. Att begreppens innebörd diskuteras och definieras är därför viktigt.

torsdag 18 februari 2010

Presentation i västsverige

Den 12 mars kommer projektet att presenteras på "Västsvensk arkeologidag" som är ett sedan snart 15 år en årlig samlingspunkt för arkeologer i Västsverige. Såväl arkeologer från universitet som från länsstyrelser och uppdragsverksamheten på museer, RAÄ och privat sektor deltar. Ett bra läge att uppmärksamma projektet brett inom branschen.

Vår presentation står som första programpunkt. Hela programmet hittar ni här.

måndag 1 februari 2010

Vindkraftpresentation för journalister

För ett par veckor sedan var det miljöforskningsdagar för journalister på Naturvårdsverket. Första dagen handlade om vindkraft och den andra om biologisk mångfald. De flesta presentationerna finns nu tillgängliga på naturvårdsverkets hemsida. Den intresserade finner bland annat en presentation från detta projekt men även aktuell forskning kring vindkraftens buller, relation till fåglar mm.