måndag 25 mars 2013

Aktuellt: Rapport & rapportbilaga!


Vi har tidigare nämnt att rapporten finns ute för nedladdning. Nu vill vi framhålla att även bilagan är tillgänglig. Här hittar ni dem som pdf filer:
Rapport (2,5 mb)
Bilaga med tematiska fördjupningar (11 mb)

fredag 22 mars 2013

Slutrapport Vindkraft & Kulturmiljö

Nu fick jag precis besked om att slutrapporten frö projektet finns att ladda ner från Naturvårdsverkets hemsida. Du hittar den här.

onsdag 20 februari 2013

Nästan i mål

Nu är projektet nästan i mål. Fick just korektur på bilagan till rapporten. Skall få korr på själva rapporten också och när jag godkänt det så läggs det ut på nätet.

torsdag 6 december 2012

Snart kommer rapporten

Snart kommer rapporten från projekt Vindkraft & kulturmiljö. För ett tag sedan godkände Vindvals programkommité rapportmanus. Nu återstår mindre redigeringar innan den finns tillgänglig. Rapporten kommer att utgöras av en huvudrapport och en separat bilaga med fallstudier.

När rapporten finns tillgänglig kommer det att tillkännages här.

onsdag 18 april 2012

Projektets status

Projektet hade ett vetenskapligt granskningsmöte härom veckan. Nu håller rapporten på att slutarbetas, därefter skall den godkännas av vindvals programkommitté varefter den kan släppas till allmänt beskådande. Om allt funkar och inget oförutsett händer så sker detta i sommar.

onsdag 7 december 2011

Korrektur

Just nu pågår korrektur och kompletteringar av rapporten. En hel del jobb med att sammanfoga de olika författarnas bidrag är det....

tisdag 25 oktober 2011

Projektets status

Nu håller vi i projektet på att arbeta samman rapportens olika delar till en fungerande helhet. Den kommer därefter att skickas in för vetenskaplig granskning och därpå följande komplettering. Med lite tur kommer slutrapporten att finnas tillgänglig framåt senvintern.