fredag 17 december 2010

Kommentarer

De senaste dagarna har möjligheten att kommentera inlägg upptäckts. Ett dussin kommentarer har rasslat in. Det är ju kul. Vad som är lite tråkigare är att det är inlägg med i princip samma innehåll som man kan hitta precis överallt på nätet. Samma argument och exempel. Om och om igen. Jag hade hoppats att denna blogg som försöker anlägga ett tydligt perspektiv i förhållande till vindkraft skulle generera något annat.

Syftet med bloggen är inte att vara "för" eller "emot" vindkraft. Syftet är att ge ett kulturarvsperspektiv på vindkraftproblematiken. För den stora expansion av vindkraft som vi i dag ser kan definitivt vara ett problem om den inte hanteras på ett för kulturarvet och kulturmiljön bra sätt. Samtidigt kan den ha stora positiva effekter på kulturarvet och kulturmiljön. Båda perspektiven försöker vi belysa.

Vi valde medvetet att dels tillåta anonyma kommentarer och dels att inte förhandsgranska kommentarerna. Vi drar oss också i det längsta för att radera kommentarer. Men det kräver att de som kommenterar på något vis försöker hålla sig till bloggens grundläggande syfte, det kräver även att de som kommenterar uppvisar netiquett.

Alternative Energy RevolutionKul strip från xkcd.

Kanske är det så det känns ute i bygderna om man missat att skapa en lokal förankring av projekteringen?

Av någon anledning hamnade bilden lite konstigt, men klicka på den så ser ni den i sin helhet.

onsdag 15 december 2010

Klimatförändring

Kulturarvsbranschen börjar så smått vakna ur sin törnrosasömn och inser att klimatförändring och miljöförstöring är seriösa hot mot kulturarvet. Ett av sätten att möta hoten är att bryta vårt resursutnyttjande, t.ex. genom att ersätta koldioxidskapande energikällor med vindkraft.

Noah´s ark var ett EU-finansierat projekt som kartlade riskerna som kulturarvet utsätts för genom ett förändrat klimat. Några intressanta texter kan ni läsa här.

Hur stor plats tar ett vindkraftverk egentligen?

Bilden är en sammanställning av uppgifter om uppställningsytornas storlek för vindkraftparker i skogsmark (mörkblå markering). Som jämförelse har den faktiskt ianspråktagna ytan vid ett tjugotal vindkraftverk lagts in. Skillnaden är markant.

Det som mätts in vid uppställningsplatserna är inte bara den grusade ytan utan allt som påverkat marken genom schaktning, sprängning, utfyllnad etc, dvs åtgärder som om de påverkar en fornlämning är tillståndspliktiga. Hade bara den permanent ianspråktagna ytan som grusats upp invid kraftverken mätts in så hade ytan blivit ungefär 20% mindre, vilket fortfarande är en stor avvikelse från vad som angivits i underlagen.