måndag 18 januari 2010

Biologiskt kulturarv

En av de aspekter av kulturarvet som undersöks i detta projekt är det biologiska kulturarvet. Då är det glädjande att notera att centrum för biologisk mångfald i sitt senaste nummer av biodiverse har just biologisk mångfald som tema. Vi hävdar att denna aspekt av kulturarvet allt för ofta hamnar mellan naturvårdens och kulturmiljövårdens ansvar och därför ofta glöms bort eller nonchaleras.

tisdag 12 januari 2010

Begreppet preparatsvärde

Begreppet preparatsvärde används ganska ofta när kulturmiljöer belyses i mkb-er och frivilliga utredningar. Begreppet är av stor betydelse för hur en lämning skall klassificeras, om en räknas som fast fornlämning eller övrig kutlruhistorisk lämning. Denna uppdelning får stor betydelse för hur lämningen hanteras i den fortsatta prövningen utifrån lag (1987:950) om fornlämningar mm.

För ungefär 5 minuter sedan skickade jag in en debattartikel om begreppet till den mest spridda arkeologiska vetenskapliga tidskriften i Sverige, Fornvännen. Jag meddelar så fort jag vet om artikeln accepterats eller ej.