måndag 15 mars 2010

Genomförd presentation samt abstract

I fredags, den 12 mars, presenterades projektet vid den årligen återkommande Västsvenska arkeologidagen på Göteborgs Universitet. Detta är ett tillfälle då aktuell arkeologi i västsverige belyses av de olika aktörerna. Deltar gör arkeologer från olika firmor/museer, studenter samt handläggare från länsstyrelsen. Det är ett bra tillfälle att nå ut med information till kulturmiljösektorn. Ungefär 100 personer deltog på seminariet.

Idag 15 mars är sista dagen att skicka in abstracts till Nationella Vind. Ett sådant går med mailen så fort det är korrekturläst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar