onsdag 3 juni 2015

Kunskapsskafferiet i skogen är stort och outforskat

För lite drygt 10 år sedan arrangerade jag en konferens på Jönköpings Länsmuseum. Temat var "Vårt kunskapsskafferi i skogen", dvs hur dålig koll vi egentligen har på våra skogliga fornlämningar. Konferensen resulterade i en publikation.
Jag återupptäckte publikationen för några dagar sedan. Vi städade lite i bokhyllan. Det som slog mig är att temat är lika nästan lika relevant nu som det var då.

Hur menar han nu? Kanske någon undrar. Jo jag arbetar för närvarande med ett projekt åt länsstyrelsen, ett uppföljningsprojekt där den nya kunskap som alla vindkraftärenden i Halland gett oss.

I korthet kan man konstatera att ca 500 nya lämningar registrerats i Halland. Fördelningen ser ut såhär utifrån de inventeringar som hittills gåtts igenom, tendensen torde vara ungefär densamma även om vi fick tillgång till samtliga* inventeringar:
En mycket liten del av vindkraftprojekten har fått bekosta förundersökningar. Men det fåtalet förundersökningar som gjorts har ändock gett intressanta fingervisningar om hur det halländska landskapets olika topografiska lägen hanteras under olika tider. I vanliga fall beaktar den antikvariska verksamheten primärt fornlämningar i slättbygd och i någon mån i kustlandskapet. Då är järnålderns mellersta del nästan helt osynlig, eller i vart fall väldigt ovanlig. Så verkar det inte vara i de höglänta delarna av Halland, i grafen nedan har 14C-dateringar och daterande fynd ställts samman för att bli överblickbara:
Kanske är det så att det vi saknar i slättbygden finns på höjderna. Vad det har för kulturhistorisk betydelse coh orsakssammanhang kan vara värt att fundera över. Förhoppningsvis får jag anledning att komma tillbaka till det i framtiden.
____________________
* Notera att vi inte har tillgång till alla inventeringar som gjorts, eftersom utredningar etapp 1 kan göras på företagarens initiativ så finns det ett antal inventeringar där resultaten bara delgivits företagaren och inte myndigheter och antikvariska arkivinstitutioner.
________________________
Projektet finansieras av Energimyndigheten och administreras av Länsstyrelsen Hallands län.

1 kommentar:

 1. BÄSTA ONLINE KÄRLIGHET SPELL CASTER ATT FÅ DITT EX KÄRLIGHET, HUSBAND, Hustru, GIRLFRIEND ELLER BOYFRIEND TILLBAKA. LÄGG HAMMA PÅ WHATSAPP: +2349083639501
   -Mail- blackmagicsolutions95@gmail.com
  Hej alla Am Christian Hofman, kommer från USA. Jag arbetar för Apache Corporations international, jag träffade Baba Nosa på min resa till Afrika, jag åkte dit för ett avtal Förhandlingar och jag tappade för ett annat företag, jag var ödmjuk och trasig och för bara några månader sedan hade jag just varit skild, min fru lämnade med mina barn och det här jobbet var min väg tillbaka till ett bra liv och att få min familj tillbaka. Efter mitt samråd med Baba Nosa utförde han en trollformel för mig och jag fick kontraktet och några månader senare återvände min fru och barn till mig och jag var allt skyldigt till Baba Nosa spirituella besvärjelser och krafter. Jag är en vittnesbörd om baba Nosa, en andlig far till många stora män. för något av dina andliga problem och det kommer att lösas. Han kan göra dig rik utan blodritualer, ta tillbaka din ex_hus, ex_ fru, ex _ pojkvän eller flickvän endast om du kan sms eller WhatsApp på +2349083639501
  om du har problem med följande ?;
  (1) Om du vill att din ex ska vara tillbaka.
  (2) om du alltid har dåliga drömmar eller har sex på en dröm.
  (3) Du vill bli befordrad på ditt kontor.
  (4) Om du behöver kraften för att vinna ett rättsfall
  (5) Någon form av stava
  (7) Kommande tontrycket
  (8) Skyddsring
  (9) Resesuccesring
  (10) Andlig kraft för Guds män
  (11) Bind din man / hustru till dig själv för alltid ensam
  (12) Du vill att kvinnor / män ska springa efter dig. (13) Om du vill ha ett barn.
  (14) Du vill bli rik utan blodritualer. (15) Om du behöver ekonomiskt stöd.
  (16) Örtvård
  (17) Om du inte kan tillgodose din hustrus sexuella lust. på grund av dålig erektion.
  (18) Om du har en HIV-AID-sjukdom och makt för att bota cancerproblem, ring Baba Nosa på +2349083639501
  TRADITIONELL LÄKEMEDEL Ört- och infödda läkare. Kontorsadress nr 20 elfenbensfält, Ife Osun delstat ... k

  SvaraRadera