måndag 10 augusti 2009

Ny projektblogg

Denna projektblogg är tänkt att fortlöpande spegla utvecklingen och resultaten från projektet vindKRAFT och KULTURmiljö. Projektet kommer att löpa fram till 2010-12-31 och är finansierat med medel från Energimyndigheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar