torsdag 10 december 2009

Vindkraft och skogsbrukBilderna föreställer två verk i mark där skogsbruk i industriell skala bedrivs. I det övre fallet kommer man att på ett bra sätt kunna utnyttja vindkraftverkets väg i samband med en kommande gallring. I det nedre fallet kommer vägen att kunna användas för uttransport av slutavverkat virke då en slutavverkning är att förvänta innan vindkraftverket tjänat ut om 30 år.
Men vad har detta emd kulturmiljö att göra? Jo ett av de stora hoten mot fornlämningar i skogsmark är skogsbruksåtgärder och anläggandet av skogsbilvägar. Genom vindkraftparken i detta område har en mycket välutvecklad infrastruktur med god bärighet etablerats och undanröjt behovet av nya skogsbilvägsystem vilket gynnar kulturarvet då vindkraftverkens vägar kontrolleras i samband med de arkeologiska insatser som genomförs inför en projektering.
Dessa verk ingår i Oxhultgruppen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar