onsdag 16 december 2009

Lästips

Det finns en hel del aktörer som gör analyser av kulturmiljön inför kommande vindkraftprojekteringar. Kvaliten och ambitionsnivån på rapporterna varierar, ofta beroende på vilka förutsättningar som givits i det enskilda fallet. Ett intressant exempel på en brett upplagd analys av kulturmiljön är den förstudie som Jönköpings läns museum gjort åt Vattenfall inför en planerad projektering mellan Jönköping och Nässjö. I detta fall har man inte nöjt sig med en fornminnesinventering och översiktlig kartanalys utan gjort en ambitiösare kulturgeografisk analys än vad som är brukligt men även haft en byggnadsantikvarie inkopplad. Detta innebär att man sett till kulturmiljöns bredd på ett sätt som är allt för ovanligt. Rapporten rekommenderas varmt som ett gott exempel på hur man kan arbeta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar