tisdag 12 januari 2010

Begreppet preparatsvärde

Begreppet preparatsvärde används ganska ofta när kulturmiljöer belyses i mkb-er och frivilliga utredningar. Begreppet är av stor betydelse för hur en lämning skall klassificeras, om en räknas som fast fornlämning eller övrig kutlruhistorisk lämning. Denna uppdelning får stor betydelse för hur lämningen hanteras i den fortsatta prövningen utifrån lag (1987:950) om fornlämningar mm.

För ungefär 5 minuter sedan skickade jag in en debattartikel om begreppet till den mest spridda arkeologiska vetenskapliga tidskriften i Sverige, Fornvännen. Jag meddelar så fort jag vet om artikeln accepterats eller ej.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar