måndag 18 januari 2010

Biologiskt kulturarv

En av de aspekter av kulturarvet som undersöks i detta projekt är det biologiska kulturarvet. Då är det glädjande att notera att centrum för biologisk mångfald i sitt senaste nummer av biodiverse har just biologisk mångfald som tema. Vi hävdar att denna aspekt av kulturarvet allt för ofta hamnar mellan naturvårdens och kulturmiljövårdens ansvar och därför ofta glöms bort eller nonchaleras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar