onsdag 24 februari 2010

Accept

En reviderad version av debattartikeln om preparatsvärde har nu accepterats av Fornvännens redaktion. Begrepp som preparatsvärde, pietetsvärde och bruksvärde brukar tas upp i kulturmiljödelen av MKB-er och liknande underlag. Att begreppens innebörd diskuteras och definieras är därför viktigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar