måndag 12 april 2010

Ny medarbetare

Nu kan vi stolt avslöja att vi hittat en ny biolog till projektet. Leif Björkman var dessvärre föranledd att hoppa av men har nu ersatts av Örjan Hill (Hill kulturhistorisk forskning).

Örjan har stor erfarenhet av att skriva på uppdrag, bland hans fina alster märks kanske De gamle och skogen allra tydligast. Örjan lever och verkar framför allt i skogsbygd, han arbetar med såväl privatpersoner som skogsbolag och länsstyrelsen som uppdragsgivare. I samband med en satsning på fornlämningar i skogsmark gjordes en film om kulturmiljöhänsyn i skogsbruk, i flera klipp figurerar Örjan, men ett om biologiskt kulturarv kan särskilt framhållas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar