måndag 12 april 2010

Nytt och gammaltDet är allmänt vedertaget att hårt industrialiserade landskap lättare kan inkorporera vindkraftverk än ålderdomliga opåverkade landskapsutsnitt. I hårt exploaterade landskap kan vindkraftverk till och med förstärka den historiska dimensionen i landskapet.
Väröhalvön strax norr om Varberg är mycket hårt exploaterad. Där ligger såväl Ringhals kärnkraftverk som Värö bruk (Södra cell Värö). Det sistnämnda är ett sulfatmassabruk. På udden har man nyligen uppfört en handfull vindkraftverk. Läget är bra, vindtillgången till fyllest vilket inte minst märks genom att det finns flera gamla väderkvarnar i trakten. Genom att vindkraftverk har uppförts minskar industribyggnadernas dominans i miljön och vindkraftverken påminner om att det finns andra resurser att utnyttja. Kraftverken återknyter också till de gamla möllorna i bygden, vilket kan ses som en förstärkning av ett av traktens kulturmiljömässiga karaktärsdragInga kommentarer:

Skicka en kommentar