fredag 3 september 2010

Hinder i kulturlandskapet

TV/videoövervakning mitt i kulturlandskapet..... Vi kommer att höra efter med länsstyrelsen för att utröna hur man argumenterat för att få detta till stånd.
5-600 meter från verken står skyltar att obehöriga inte äga tillträde. Skyltar som dessa är problematiska och ger vindkraftmotståndet rätt i deras argumentering att projektområden blir otillgängliga för allmänheten. Denna plats utgör traktens bäsa utsiktspunkt, vilket innebär att den som vill uppleva kulturlandskapets storslagenhet inte tillåts göra detta.

Ett av de argument som man ofta ser från vindkraftmotståndare är att stora markområden blir avspärrade för allmänheten. I de allra flesta fall är detta fel. Vindkraftverken brukar innebära att möjligheten att köra ut i tidigare otillgängliga skogsområden ökar. Det innebär att folk som vill besöka nya landskap, platser och tidigare otillgängliga fornlämningar i områdena får större möjlighet till detta. Så har det varit vid samtliga hundratalet vindkraftverk jag hittills besökt. Men igår stötte jag på något jag inte sett tidigare.
Vid de fyra krafverken i Kulltorp i Gnosjö kommun fanns dels angivet att obehöriga ej äger tillträde och dels att området TV/videoövervakas. Att vägarna upp till verken är avspärrade med vägbomar är inget problem, det är vanligt även vid skogsbilvägar. Problemet ligger i att man anger att stora naturområden inte får besökas av gemene man. Detta är precis vad vindkraftmotståndare brukar ange som argument när de motsätter sig vindkraftetableringar. Vi kommer att utvärdera i vilken utsträckning detta är juridiskt och etiskt överrensstämmande med allemansrätten. Däremot kan det genast konstateras att skyltning av detta slag inte gynnar vindkraften i den allmänna opinionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar