onsdag 15 december 2010

Klimatförändring

Kulturarvsbranschen börjar så smått vakna ur sin törnrosasömn och inser att klimatförändring och miljöförstöring är seriösa hot mot kulturarvet. Ett av sätten att möta hoten är att bryta vårt resursutnyttjande, t.ex. genom att ersätta koldioxidskapande energikällor med vindkraft.

Noah´s ark var ett EU-finansierat projekt som kartlade riskerna som kulturarvet utsätts för genom ett förändrat klimat. Några intressanta texter kan ni läsa här.

12 kommentarer:

 1. Hur mkt idioti skall man stå ut med - det finns väl inga CO2-utsläpp att ersätta i Sverige heller som skulle kunna skada kulturmiljön!? Detta borde anmälas som veritabelt slöseri med statens pengar! Har svenska folket blivit avtrubbat av all vindkraftsindoktrinering?

  SvaraRadera
 2. Vad som är intressant är hur vindkraften skall klara sina leveranser när det inte blåser. Vem skall betala för detta? Jag anser att vindkraftleverantörerna, för att få tillgång till nätet, måste tillhandahålla prima el dvs alltid kunna garantera en viss effekt exempelvis genom avtal med reservkraftleverantörer. Nu hoppas man på att vattenkraftägarna skall ställa upp och täcka upp för dem vilket man till alldeles för låg ersättning. Men jag tror inte detta kommer att fortsätta alltför länge till och då blir elen dyrare alternativt prisar vindkraften ut sig.

  SvaraRadera
 3. Eftersom vindkraft inte producerar prima kraft går det inte att jämföra med kärnkraft. Det är som att jämföra äpplen och päron. Detta förstår inte politikerna dvs skillnaden mellan energi och effekt. Vindkraft ger i stort sett noll i effekt vilket man inte talar om dvs vindkraft kan aldrig ersätta kärnkraft eller kolkraft.

  SvaraRadera
 4. politik. Dock, tack vare subventionerna, investerar numera även Vattenfall i vindkraft eftersom staten har höga avkastningskrav på Vattenfall, men som jag ser det, "biter man sig själv i svansen" för att på längre sikt måste någon börja investera i reservkraft men det ansvaret har ju inte längre Vattenfall utan Svenska Kraftnät och i slutändan får elkonsumenten betala en gång till. Vindkraften kan ju dock vid torrår bidra till energiproduktionen och bidra till ett lägre elpris (om man ser detta som positivt).

  SvaraRadera
 5. Vindkraft, tidigare utväg för elkraften, exporten, fastighetsvärdena och rennäringen, nu även kulturens räddning!

  SvaraRadera
 6. Vindkraft förstår vår natur och livskvalitet utan att lösa några energiproblem.

  Skrämmande att dumhet för breda ut sig på det här sättet.

  SvaraRadera
 7. Några har tydligen inte fattat att utsläpp till atmosfären är en global fråga. Producerar vi utsläppsfri el i Sverige kan vi exportera den och minska kolåtgången i andra länder. Kol som bränns på kontinenten ger upphov till sura utsläpp som gravt ökar vittring av statyer och byggnader, även i Sverige.
  Alltså, mer vindkraft i Sverige är bra även om den syns.
  Lite koll kanske jag har då jag är disputerad biolog, har arbetat på Riksantikvarieämbetet och håller nu på med energifrågor.

  SvaraRadera
 8. För den som har att motverka global uppvärmning som överst på önskelistan finns i Sverige ett enda val som har någons om helst påverkan - behåll och bygg ut kärnkraften. Den är ren, den är säker och vill vi kan vi faktiskt sälja överskottet till våra nedsmuitsande grannar. Det är förstås en skön dröm att exportera grön el, men glöm det. Våra presumtiva kunder har troligast överskott samtidigt med oss. Det gör att vi värsta fall får jorda överskottet. Precis som Danmark. Vår energipolitik är rena snurren.

  SvaraRadera
 9. Indoktrineringen ska bedrivas supereffektivt. De som får vindkraft som granne tycker nog inte det är så gulligt. Det låter inte riktigt så från Halland heller. Frågan är hur lämpligt det egentligen är med en chef för Energimyndigheten som kommer från vindkraftbraschen. En dyrbar historia för oss som ska betala. 2,1 Mkr här. 39,5 Mkr nyss till olika forskningsuppdrag, som väl också kan väntas peka på hur fantastiska vi är på miljöräddning. Trots det vi ställer till med ute i landskapen och resurser vi bränner på en återvändsgränd till föga klimatnytta.

  SvaraRadera
 10. Vindkraften största hotet just nu mot Sveriges vackra natur.

  *8.000 – 10.000 vinkraftverk skall byggas i Sverige
  *150.000 människor i Sverige riskerar att direkt få sin livsmiljö förstörd.
  *Hög kostnad – låg effektivitet.
  *Buller och skuggor. Fåglar dödas varje dygn.
  *Kostnaden för el från vindkraft är dubbelt så hög som från annan elkraft.
  *Klimatpolitiken och elcertifikatavgiften driver på den dyra utbyggnaden.
  * Vindkraft är ett lönlöst slöseri med pengar.
  *Bidraget till vindkraft var 2 miljarder 2009.
  *Samhällskostnaden blir mer än 300 miljarder kommande 15 år.
  -Massmedia blundar av någon outgrundlig anledning för det största hotet mot naturen just nu.

  Stöd Föreningen Svenskt Landskapsskydd som medlem. Du blir antingen med i någon lokal föreningar eller enskilt. Enskilt medlemskap kostar 200 kr per år och inbetalas till, plusgiro 174582–7 eller bankgiro 242-77 55. Ange namn adress och e-adress.
  www.landskapsskydd.se/

  SvaraRadera
 11. Vindkraft är det allra sämsta sättet att generera elkraft på.
  Den ger inget när det blåser lite och inget när det blåser mycket däremellan så ger den en varierande el helt i takt med vinden. El från vindkraft har så dålig kvalité att den inte på något sätt uppfyller de krav ett modernt samhälle har. Skulle man koppla den elen till våra vägguttag så skulle nästan ingenting fungera. Lampor slulle blinka i takt med vindstötarna osv.
  Dessutom är mängden el från vindkraft helt försumbar. Den ger ca 1,5 % medan landets behov delas nästan jämt av vatten och kärnkraft alltså ca 50% var.
  Det finns ingen ekonomi i vindkraftproduktion. Den är helt beroende av subventioner från skattemedel. (elcerifikat)
  Vindkraft är för närvarande den grövsta miljöförstöringen.
  Vindkraft är en ekonomisk katastrof och en total felsatsning.
  Vindkraft är en mardröm för närboende som drabbas av oljud, skuggning, nedfallande is och andra föremål, dödade fåglar mm.

  Vindkraft får betalas tre gånger. Först själva vindkraftverket, för det andra för utbyggnad av elnätet och för det tredje genom investering i andra riktiga kraftverk som ger ström när det inte blåser.

  Vindkraftverk förstör landskapsbilden helt. Ett 150 m högt verk syns i minst en diameter av 50 km runt verket. Vissa personer gör jämför med andra anläggningar som radiomaster broar, järnvägar och annat. Jämförelsen haltar rejält då de nämnda anläggningarna inte rör sig och därför inte fångar blicken såsom en jättepropeller gör. Samtidigt kan man ju lättare acceptera en störning då man vet att den gör stor samhällsnytta Dit kan inte vindkraft räknas.

  Fastigheter med vindkraftverk inom synhåll sjunker enligt Svensk Fastighetsförmedling med 20 – 25%.

  SvaraRadera
 12. Många påståenden som lätt kan googlas fram har här staplats på varandra. Några måste jag kommentera:

  De enda sanningarna just nu är att det inte finns några enkla sanningar om vindkraft och att vindkraft väcker starka känslor!

  Vare sig energi eller klimatfrågor kan ses lokalt, de måste ses globalt. Då spelar vindkraftverk i Sverige en roll.

  Att påstå att kärnkraft skulle vara en enkel lösning på våra energiproblem är näst intill dumt. Vi har stora frågor att lösa innan, inte minst vad gäller slutförvaring. I valet mellan ännu osäkra slutförvaringsformer av upparbetat uran som är farliga för hundratals kommande generationer eller vindkraftverk som ger en ful natur just nu är mitt val givet. Inte bara för min skull utan för mina barn och kommande barnbarns skull.

  Visst dödar vindkraftverk fåglar. Självklart, det gör alla människans konstruktioner och handlingar. Men fönsterrutor i hus kommer, även vid en fullskalig vindkraftutbyggnad i sverige, att döda 10 gånger fler fåglar per år.

  SvaraRadera